BIRO KEBAJIKAN

Jenis Tabung Kebajikan

 1. Kematian
 2. kecermelangan Akademik
 3. Masuk Wad ( Ahli Sahaja )
 4. Bencana Alam
 5. Bersara
 6. Menunaikan Fardhu Haji

1) Proses Tabung Kebajikan Kematian

 • Borang Tabung Kebajikan
 • Salinan Sijil Kematian
 • Dokumen Sokongan yang Berkaitan
 • Sebarang bentuk bantuan mestilah dituntut dalam tempoh 3 bulan ( 100 hari ). Sebarang kelewatan dari tarikh tersebut tidak akan dipertimbangkan.

2) Proses Tabung Kebajikan Kecemerlang Akademik

Jenis Kecemerlangan Akademik 

 • UPSR
 • SPM
 • STPM
 • STAM
 • Borang Tabung Kebajikan
 • Salinan Keputusan Peperiksaan
 • Salinan Surat Beranak
 • Sebarang bentuk bantuan mestilah dituntut dalam tempoh 3 bulan ( 100 hari ). Sebarang kelewatan dari tarikh tersebut tidak akan dipertimbangkan.

3) Proses Tabung Kebajikan Masuk Wad

 • Borang Tabung Kebajikan
 • Salinan Dokumen Pengesahan keluar masuk wad oleh hospital yang berkenaan.
 • Seseorang ahli kesatuan yang sakit selain dari sebab keguguran kandungan dan bersalin dan ianya dirawat di dalam wad mana-mana hospital kerajaan atau swasta.

4) Proses Tabung Kebajikan Bencana Alam

 • Borang Tabung Kebajikan
 • Salinan laporan polis ( termasuk kos kerugian )
 • Salinan laporan ketua kampung
 • Gambar tempat kejadian

5) Proses Tabung Kebajikan Bersara

 • Borang Tabung Kebajikan
 • Salinan surat pengesahan persaraan

6) Proses Tabung Kebajikan Menunaikan Fardhu Haji

 • Borang Tabung Kebajikan
 • Surat tawaran untuk menunaikan fardhu haji